Prečo je môj vodný kefír ako olej?

Občas sa môže stať, že keď zlievate váš vodný kefír, tak si všimnete, že jeho skupenstvo je iné ako obyčajne. Keď ho nalievate, tak sa môže zdať hustejší a jeho konzistencia môže pripomínať sirup, alebo až olej. Ešte sa nič nedeje a dá sa tomu pomôcť. Vaše krštáliky nemusíte vyhadzovať, lebo im nič nie je.

Takýto nápoj však nie je vhodný na konzumovcanie.

Príčina hustého vodného kefíru

Najpravdepodobnejšia príčina takéhoto hustého skupenstva je, že počas fermentovania sa rozšírili kvasinky a baktérie, ktoré tam nechceme. Tie sa tam mohli dostať tým, že sme tibi kryštáliky dostatočne nepremývali. O tom, ako je potrebné kryštáliky premývať sme už informovali.

Ako ďalší dôsledok môže byť aj nedostatočne umytá nádoba na fermentovanie. Po okrajoch nádoby vznikajú usadeniny, v ktorých sa môžu hromadiť neprospešné baktérie.

Pri dlhšom zanedbaní premývania tibi kryštálikov sa môže stať nápoj až škodlivým.

Ako sa zbaviť tohto problému

Jedno z najjednoduchších riešení ako sa zbaviť hustého vodného kefíru je všetko poriadne popremývať. Ide hlavne o kryštáliky, ktoré v tomto prípade musíme ošetriť čistou vodou. Môžeme ich premyť aj chlórovou vodou, ktorá nebola vopred ošetrená. Chlór z tibi kryštálikov lepšie zmyje nechcené baktérie a kvasinky. Kryštálikom takýto zásah neuškodí, pokiaľ ho nebudeme pravideľne opakovať.

Nádobu na fermentovanie takisto treba poriadne umyť. Mali by sme použiť aj čistiaci prostriedok. Nádobu však potom poriadne umyjeme, aby v nej neostali zvyšky čistiaceho prostriedku.

Ako predísť hustému vodnému kefíru

Ako už bolo spomenuté predtým, musíme pravidelne kryštáliky a nadobu umývať. Nie je to potrebné robiť po každej fermentácií. Avšak po každej fermentácií ostanú nejaké zvyšky nechcených baktérií, ktoré sa môžu ďalej množiť. Premývaním tomuto zabránime.

Ďalej môžeme zkrátiť dobu fermentácie vodného kefíru. V tomto prípade musíme myslieť, aj na pomer pridaného cukru, tak aby ho kryštáliky stihli spotrebovať.

Share on